Bläddra

“På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt…” : 21 texter om att jobba med konst och kultur

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

“På något sätt är vi med om att skapa världen på nytt…” : 21 texter om att jobba med konst och kultur

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken vänder sig till alla som jobbar eller vill jobba med konst och kultur. Den består av två slags texter som varvas med varandra. Dels intervjuer med tio erfarna kulturledare runt om i världen - verksamma i olika länder, i olika slags organisationer, inom olika konstarter och kulturformer - som berättar om liv och yrkeserfarenheter, motgångar och framgångar, dilemman och lösningar. Dels artiklar och essäer med ambitionen att ge perspektiv på några av de farvatten som dagens och morgondagens kulturledare har att navigera i: projektifieringen av samhället, balansen mellan bidrag och egenintäkt, hur argumentera för värdet i det man gör, hur hantera stress och konflikt, och utmaningarna från intersektionalitet, interkultur och digital domän. Teori och praktik blandas med och belyser varandra. Texterna utgör inspirerande exempel och tankeväckande perspektiv för läsaren att pröva mot sin egen erfarenhet.