Bläddra

På svenska! 3 övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

På svenska! 3 övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala.
Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.
Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkunskaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.
Efter att ha läst På svenska! 3 beräknas man ha uppnått nivå C1 på Europarådets nivåskala.