Bläddra

På väg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

På väg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Människor på flykt undan fattigdom, krig och förtryck för att finna tryggare och säkrare liv för sig och sina familjer är nu åter en realitet i Europa. I samband därmed frodas också flyktingfientliga och rasistiska åsikter alltmer öppet. Konsekvenserna kan bli förödande såsom de blev i Tyskland på 1930-talet. Albin går hem i tankar. ”Är det nu dags att ge sig av igen? Förra gången var resan till Sverige ett ungdomligt äventyr för att lära känna sin okände far. Nu finns ett politiskt förtryck att fly ifrån eller bekämpa under allt svårare förhållanden. Därtill kommer mina känslor för Marga. Med sitt judiska påbrå löper hon större risker än jag att utsättas för nazismens våldshandlingar om hon blir kvar. Många judiska affärer har fått fönstren krossade mitt på dagen, helt öppet utan att polisen ingriper. Risken är att det blir värre ju längre tiden går.” Författaren Peter Jahnke skildrar ett antal episoder ur två människors – hans föräldrars – öden och äventyr. Dels i ett Tyskland undan nazismens diktatur, dels i Sverige, det nya landet.