Bläddra

Paket på väg : en odyssé genom distanshandelns historia

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Paket på väg : en odyssé genom distanshandelns historia

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Idag är bredbandsnätet en förutsättning för distanshandelns utveckling. Men den första stora genombrottet skedde i och med järnvägarnas utbyggnad och postens omvandling under 1800-talet. Bakom det som idag ses som det modernaste finns alltså en lång historia om hur teknik, samhälle och företag har utvecklats. Paket på väg. En odyssé genom distanshandelns historia presterar fyra artiklar som utifrån olika perspektiv och utgångspunkter speglar distanshandelns långa historia. Författare som medverkat är Klas Nygren, Marianne Larsson, Gunnar Lindstedt och Malin Sundström. Rapporten bygger på ett seminarium som genomfördes med stöd av Handelns Utvecklingsråd och är den femte i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.