Bläddra

Pannanläggningar

Köp här

Pannanläggningar

Köp här
Pannanläggningar Ånga - Hetvatten ger dig information om hur reglerna i Tryckutrustningsdirektivet (PED) skall tillämpas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar och AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar för att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven på pannanläggningar för ånga över 0,5 bar och hetvatten över 110 grader. I Pannanläggningar kan du även läsa de viktiga avsnitten som behandlar upphandling, tillverkarens deklaration av överensstämmelse, CE-märkning, dokumentation, besiktning och användning av pannanläggning samt kommentarer till harmoniserade standarder.Pannanläggningar vänder sig till bland annat dig som är köpare, användare, driftspersonal, tillverkare, konstruktör eller kontrollorgan. Boken ger vägledning i hur olika typer av pannanläggningar och deras tryckbärande anordningar kan utformas för säker användning.