Bläddra

Participation – vad när hur

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Participation – vad när hur

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vem ska bestämma i ett samhälle? Kungen, politiker, experter eller kanske folket? Frågor som dessa har sysselsatt filosofer och medborgare sedan urminnes tider. Idéer om människors rätt till delaktighet är högaktuella i dag. Det kan gälla planering i kommunen där man bor, den egna vården eller produkter och tjänster man ska använda. I denna bok används begreppet ”participation” för att beskriva hur människor både kräver att få delta och inbjuds till att vara delaktiga inom allt fler samhällsområden.

I boken tar de medverkande författarna ett kritiskt, tvärvetenskapligt och gränsöverskridande grepp om ”participation”. Här visas hur begreppet kan förstås och användas inom forskning, design, hälso- och sjukvård, socialtjänst och samhällsplanering. Författarna represen­terar många olika inriktningar: sociologi, socialt arbete, arkitektur, samhällsplanering, design, folkhälsa, gerontologi och arbetsterapi. Samtliga är engagerade i en tankesmedja vid Lunds universitet knuten till forskningsprogrammet UserAge.

Participation: Vad, när, hur vänder framför allt sig till studerande i högre utbildning samt till praktiskt verksamma tjänstepersoner och vårdanställda. Även politiker i olika samhällssektorer, forskare och lärare kan ha nytta av boken.