Bläddra

Pastor utan tårar

Köp här

Pastor utan tårar

Köp här
Är det möjligt att vara en pastor utan tårar av nedstämdhet? Lyssna till mannen som Gud har använt till att bygga den största evangeliska församlingen i Europa på bara 8 år. Från 7 människor 1994, så hade The Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations växt till 20 000 människor i staden Kiev, Ukraina, år 2002. Församlingen hade under samma tid planterat över 300 församlingar i över 15 länder i världen. Ändå säger Pastor Sunday Adelaja, pastor och föreståndare för Embassy of God, att det är utan tårar av nedstämdhet; men självklart med tårar från ett förkrossat hjärta i kärlek och medlidande för andra människor, ensam i bön inför Herrens ansikte. Läs om hemligheten till hans framgång i denna otroliga bok, som är ett måste att läsa för alla pastorer och Gudstjänare överallt.