Bläddra

Patos, Svenska 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Patos, Svenska 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. 

Patos, Svenska 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Varje moment i svenskkursen är indelad i ett antal kortare genomgångar, och till varje genomgång finns det många praktiska övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Det gör också att läromedlet är perfekt att ta fram i klassrummet, eller att låta eleverna arbeta med i hemmet.

Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning. Materialet är konkret, elevnära och humoristiskt. Patos är kärnan i kursen.

Patos, Svenska 1 i korthet:
• fokuserade teoriavsnitt med mängder av tillhörande övningar
• återkommande och varierad träning
• bra för självstudier och för praktiskt klassrumsarbete