Bläddra

Patrick vi älskar dig

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Medfödda sjukdomar och rubbningar Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar
Köp här

Patrick vi älskar dig

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Medfödda sjukdomar och rubbningar Medicin och omvårdnad Sjukdomar och rubbningar
Köp här
Denna bok handlar om min son, Patrick. Han föddes 1983 i Toscana i Italien, där vi fortfarande är bosatta. Han är utvecklingsstörd (Downs syndrom) och är nu 31 år gammal.Under min tid som journalist, har jag skrivit hundratals spaltmeter om utvecklingsstörda.Jag kom ganska tidigt i kontakt med utvecklingsstörda människor, för det mesta sådana som hade Downs syndrom.Nu har jag själv ett utvecklingsstört barn.Och det är jag vansinnigt tacksam över. Ingenting bättre kunde ha hänt mig.Boken är rikligt illustrerad med foton tagna av författaren, vilket underlättar läsningen, samt gör att boken blir mera intressant.Varje år föds drygt 100 barn med Downs syndrom (1 per 700 graviditer) i Sverige.Sjukdomen är uppkallad efter den engelske läkaren John Langdon Down, som år 1866 beskrev syndromet mycket precist som en kombination av mental utvecklingsstörning och en rad fysiska missbildningar.Läs och begrunda.