Bläddra

Påven, frimurarna och katolikerna

Kategorier: Europas historia Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: hemliga sällskap
Köp här

Påven, frimurarna och katolikerna

Kategorier: Europas historia Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: hemliga sällskap
Köp här
Boken är ett stycke historia som sträcker sig från början av 1700-talet fram till nutid. Påvens första bulla mot frimureriet kom 1738. Den kom efter den utveckling av frimureriet som skett under de första decennierna av 1700-talet med Andersons Constitutions i England och de s.k. jakobiternas frimureriska verksamhet i Frankrike. Den katolska kyrkan tyckte inte om att frimurarna spridde moraliska budskap vid sidan om kyrkan. Man tyckte inte heller om organisationer som lämnade tillträde till protestanter jämsides med katoliker. Parlamentet i Frankrike liksom i en del andra länder vägrade att låta bullan bli publicerad i landet. Frimureriet i Frankrike fortsatte att utvecklas. Upplysta furstar som Kung Stanislaw August Poniatowski i Polen blev beskyddare av frimurare. Många påvliga bullor har genom tiderna riktats mot frimurarna. Än idag hävdar påvestolen att frimurarna och den katolska kyrkan är «för evigt oförenliga». Varför har påvens uppfattning inte ändrats med tiden? När jag letat i påvliga skrifter har jag funnit ting som kan förklara detta. Samtidigt har jag då funnit att påvens hittills rigida uppfattning när det gäller aborter och «homosexuellt utlevande», som det heter, kan ha i grunden samma orsaker som den «eviga» uppfattningen om frimurarna.