Bläddra

PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre böcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok.

Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT-serien präglas av att böckerna både förklarar teoretisk basfakta och principer, och beskriver hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. Innehållet speglar den senaste personbilstekniken. 

Sensor- och aktuatorteknik utvecklas ständigt. Allt fler datorstyrda system byggs in i fordon och befintliga system utvecklas. Denna bok ger en gedigen grund för förståelse av grundläggande ellära, principerna för praktisk tillämpning av elektricitet och mätteknik i fordon. Speciella avsnitt redogör för de olika delsystemen i personbilen elsystem, sensor- och aktuatorteknik samt diagnos- och felsökning. 

Andra upplagan av boken har uppdaterats efter den senaste teknikutvecklingen på området, framför allt avsnittet om elmotorer. Boken har även uppdaterats med nyskrivna avsnitt om t.ex. tolkning av mätvärden och mätmetoder vid felsökning. 

PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, 2:a uppl. kan användas för flera av kurserna på fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil, inte minst för kurserna Personbilar – verkstad och elteknik, Personbilar – system- och diagnosteknik 1, samt El- och hybridfordon 1 och 2. 

Övriga faktaböcker i serien är: 
•    PbT Motor och kraftöverföring, 2:a uppl. 
•    PbT Bromsar, kaross och chassi, 2:a uppl
•    PbT Verkstad, säkerhet och service