Bläddra

PbT Motor- och kraftöverföring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

PbT Motor- och kraftöverföring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre böcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok.

Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT-serien präglas av att böckerna både förklarar teoretisk basfakta och principer, och beskriver hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. Innehållet speglar den senaste personbilstekniken. 

Motor- och transmissionsteknik utvecklas ständigt, inte minst med el- och hybridteknik, för att möta krav och önskemål om lägre bränsleförbrukning och lägre avgasemissioner. Tekniker idag måste ha goda baskunskaper om ny teknik, men samtidigt får inte förståelsen för de rent mekaniska funktionerna brista. PbT Motor och kraftöverföring, 2:a uppl.  ger både en bred introduktion av och detaljkunskaper i modern motor- och transmissionsteknik.

I andra upplagan har kapitel 10 om el- och hybridteknik skrivits om, utökats och uppdaterats efter den senaste teknikutvecklingen på området. Även övriga kapitel har uppdaterats och boken har utökats med mer fakta om t.ex. alternativa bränslen och kylsystem.

PbT Motor och kraftöverföring, 2:a uppl. kan användas för flera av kurserna på fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil, inte minst för kurserna Personbilar – basteknik,  Personbilar – service och underhåll 1,  Personbilar – förbränningsmotorer,  Personbilar – kraftöverföring, El- och hybridfordon 1 och 2 samt Flerbränslefordon.

Övriga faktaböcker i serien är: 
•    PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, 2:a uppl. 
•    PbT Bromsar, kaross och chassi, 2:a uppl
•    PbT Verkstad, säkerhet och service