Bläddra

Pedagogik inom vård och handledning

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Köp här

Pedagogik inom vård och handledning

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Köp här

I denna bok är det sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens som står i fokus. Vi är dock övertygade om att mycket av det som presenteras är allmängiltigt för alla som arbetar med pedagogiska frågor inom vårdverksamhet och inom olika utbildningar som handledare och lärare. Förhoppningen är att boken ska tjäna som diskussionsunderlag för att lyfta fram de pedagogiska frågorna.

Boken omfattar följande områden:
• sjuksköterskans pedagogiska uppgifter och utbildning under perioden 1916 till 1992
• olika pedagogiska traditioners betydelse för patientundervisning
• sjuksköterskans funktion och kompetens i närståendeundervisning
• olika förhållningssätt till hälsa och sjukdom samt lärande i ett folkhälsoperspektiv
• sjuksköterskan som handledare för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen
• sjuksköterskan som handledare i interprofessionella studentteam