Bläddra

Pedagogiska samtal i psykiatrin : bemötande och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi

Pedagogiska samtal i psykiatrin : bemötande och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Att arbeta med personer som har en neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Pedagogiska samtal i psykiatrin presenterar ett pedagogiskt arbetssätt som ökar förutsättningarna för att nå ett gott resultat. Ett pedagogiskt arbetssätt innebär att man utgår från individens faktiska funktionsnivå, att man utforskar individens tänkande och perspektiv. Utifrån detta kan man möjliggöra lärande och utveckling.

I boken får du en enkel och användbar introduktion i det ofta komplexa arbetet med att stödja och motivera personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många exempel ges för att tydliggöra hur svårigheterna påverkar olika situationer. Sist i boken presenteras några längre fallbeskrivningar för att åskådliggöra hur man utifrån det pedagogiska perspektivet kan arbeta med personer som har en komplex problematik.

Vem vänder sig boken till
Boken vänder sig till dig som i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såväl behandlande som administrativ personal, inom vård, omsorg, socialtjänst, skola och utbildning, personal i olika boendeformer, boendestödjare och kontaktpersoner.

Vem är författaren
Författare är Marie Julin , specialpedagog och familjeterapeut med stor erfarenhet av behandling och handledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.