Bläddra

Penningtvättslagen : en handbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Penningtvättslagen : en handbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Finansiell brottslighet – penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – utgör ett enormt hot mot samhället. I ett försök att komma till rätta med problematiken har lagstiftare runt om i världen skapat regelverk som omfattar hundratusentals företag inom bland annat bank och finans, juridiska och ekonomiska rådgivare, fastighetsmäklare och spelbolag. I Sverige har detta materialiserats genom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Men hur ska egentligen penningtvättslagen användas i praktiken? I "Penningtvättslagen. En handbok" ges handfasta tips baserade på författarens egna erfarenheter tillsammans med verklighetsbaserade exempel. Boken riktar sig till alla som arbetar med åtgärder mot finansiell brottslighet oavsett bakgrund och erfarenhetsnivå.