Bläddra

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen : delbetänkande från den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. SOU 2013:64

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen : delbetänkande från den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. SOU 2013:64

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Två områden inom arbetslöshetsförsäkringens område: regler för samordning av pension samt förtroendevaldas ställning i arbetslöshetsförsäkringen.

De olika förslagen innebär mer genrösa och flexibla regler jämfört med dagens pensionsregler. Det innebär även ökade krav på kontrollfunktionen för att säkerställa att ersättning går ut till den som är berättigad till det.
Förtroendeuppdrag ska enligt detta förslag, inte jämställas med förvärvsarbete och därmed inte ge rätt till arbetslöshetsförsäkring. Vissa undantag finns som bedöms vara viktiga för sammhällets funktion bl.a. riksdagsredamöter och förtroendvalda inom landsting och kommun. Dessa ska kunna ta tjänstledigt för att fullfölja sina förtroendeuppdrag och samtidigt skyddas av arbetslöshetsförsäkringen.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.