Bläddra

Personkonflikter på arbetsplatsen

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Personkonflikter på arbetsplatsen

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Då och då ställs vi inför konflikter där vi själva ingår eller som pågår mellan andra i vår omgivning. Skilda åsikter är inget problem i sig själva. Men när en konflikt inte hanteras skapar den obehag. Den här boken ger kunskaper om hur destruktiva konflikter kan förebyggas. Den innehåller också metoder och verktyg för att hantera de konflikter som uppstår. Boken vänder sig särskilt till chefer och arbetsledare. Den kan också ingjuta mod hos alla övriga berörda, till exempel skyddsombud, att ta tag i konflikter i ett tidigt skede.