Bläddra

Personlighetspsykiatri

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Personlighetspsykiatri

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Personlighetspsykiatri är ett helt nytt fält, och detta är den första läroboken i sitt slag. Boken sammanfattar aktuell kunskap och teorier om personlighetsutveckling och personlighetsproblem, utifrån evolutionära modeller, temperamentsforskning, anknytningsteori, och forskning om självutveckling, mentalisering, socialisation och neurobiologi. Boken består av fem delar. Del 1 tar upp den biopsykosociala grunden för personlighetspatologi. Del 2 beskriver och diskuterar de olika personlighetsstörningarna enligt DSM-IV/ DSM5, och ICD-10. Del 3 handlar om personlighetspatologi vid angränsande psykiska sjuk­domar: somatiska sjukdomar, hjärnskador, Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni, bipolär sjukdom, ätstörningar, beroendesjukdomar, PTSD, social fobi och dystymi. Del 4 tar upp principer och rekommendationer för klinisk personlighetsutredning, med flera fallbeskrivningar. Del 5 tar upp riktlinjer för behandling av patienter med personlighetsstörning. Boken vänder sig till studenter i psykologi, medicin och socialt arbete, samt vidareutbildningar av psykologer, psykiatrer och socialtjänst­personal inom den psykiatriska öppenvården.