Bläddra

Personuppgiftslagen i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Personuppgiftslagen i praktiken

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Personuppgiftslagen innebär bl.a. att ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i första hand ligger på den som behandlar uppgifterna. I denna bok beskrivs de regler som gäller för sådan behandling. Boken vänder sig till alla som behandlar personuppgifter, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Genom praktiska exempel belyser boken de ofta mycket komplicerade reglerna och sätter in dem i sitt sammanhang. Den ger på så sätt värdefull vägledning för dem som skall tillämpa lagen. Denna femte upplaga av boken har anpassats efter ändrad lagstiftning och rättspraxis fram till den 1 januari 2012.