Bläddra

Perspektiv : en introduktion till internationella relationer i ekonomisk-historisk belysning

Köp här

Perspektiv : en introduktion till internationella relationer i ekonomisk-historisk belysning

Köp här
Boken är en introduktion till studier av Internationella Relationer. Det finns ett behov att gå bakom globaliserings- begreppets dagsaktuella uttryck genom att belysa mer långsiktiga utvecklingslinjer och ställa olika betraktelsesätt på de internationella relationernas utveckling mot varandra. Här pläderas också för ett grundläggande pluralistiskt sätt att närma sig olika internationella problemställningar. Några grundläggande teoriperspektiv presenteras liksom hur debatten dem emellan gestaltas i några aktuella frågeställningar.