Bläddra

Perspektiv på empati

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Perspektiv på empati

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Empati är ett begrepp som används inom vården, och har en nära relation till flera andra företeelser inom hälso- och sjukvården. Boken inleds med en beskrivning av empatins evolutionära ursprung. Därefter sätts empati i relation till existentiella och etiska frågor. Det psykologiska perspektivet tas också upp och diskuteras tillsammans med frågor kring den svårt sjuka patienten samt personalens situation. Det övergripande syftet med Empati är att belysa olika aspekter av empati som är av betydelse för ett personcentrerat arbete samt att visa att ett empatiskt förhållningssätt från personalens sida är en viktig del i patientens återvinnande av hälsa. Boken vänder sig till studerande och redan yrkesverksamma inom olika delar av hälso- och sjukvården. Tanken är att boken ska ge kunskap och inspirera till reflektion kring relationen till patienten utifrån ett empatiskt perspektiv.