Bläddra

Perspektiv som gör skillnad : meningsskapande samtal i praktiken

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Perspektiv som gör skillnad : meningsskapande samtal i praktiken

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

En heltäckande bok om konsten att samtala! Forskning har i decennier visat att relationen är viktigare än metoden när det kommer till att skapa goda samtal. Men hur gör vi egentligen för att skapa goda relationer och hur kan vi förfina våra sätt att få till meningsfulla samtal?

I boken beskrivs konkreta hållpunkter för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera resurser och undersöka vad vi kallar må-bra-mönster. Vi påminns om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda oss väl och samtidigt lära oss att improvisera och experimentera.

Vad händer exempelvis när vi lånar synsätt från dem vi möter och översätter perspektiv från dataspelsvärlden till en persons vardagsliv? I bokens avsnitt om spelfullhet ger författarna exempel på hur vi kan låna förutsägbara principer som finns i spelvärlden till att få bättre grepp om vardagen.

Författarna Johan Bysell och Michael Hjerth har stor erfarenhet av möten med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Boken vänder sig till dig som arbetar med möten inom vård, skola, omsorg samt ideell verksamhet och kan ses som en integrativ handbok i konsten att leda samtal.

Ur innehållet

Del 1: Perspektiv, utgångspunkter och synsätt:

 • Hur kan vi se på dem vi möter?
 • Hur kan vi se på samtal?
 • Hur kan vi se på problem?
 • Hur kan vi se på resurser?

Del 2: Samtalet som ett hantverk

Konsten att leda samtal: 10 perspektiv och hållpunkter

 • Kontakt: samarbeta och skapa relation
 • Bekräfta: tryckutjämna det som är svårt
 • Sortera: ta sikte utifrån intentioner
 • Bredda blicken: ta hjälp av tidsresor
 • Zooma in blicken: synliggör det osynliga
 • Experimentera: att utforska utan att kunna göra fel
 • Mobilisera rötter: befäst resurser genom självreflektion
 • Myrsteg: små steg leder längre
 • Samla ihop: sammanfatta det viktigaste
 • Lär av feedback: utvecklas genom återkoppling

Del 3: Perspektiv på att möta personer med npf

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Metoder anpassade för personer med npf utifrån ett spelperspektiv
 • Erfarenheter av att samtala i grupp

Johan Bysell har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och vidareutbildning inom relationell psykoterapi. Han har mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt synsätt.

Michael Hjerth är legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv psykologi, hälsoperspektiv och lösningsfokuserad terapi. Han har bland annat utvecklat ett arbetssätt med referenser till spelvärlden.

Psykoterapiforskaren Scott D. Miller har skrivit en introduktion om klientorienterad feedback och deliberate practice. Annika Brar, habiliteringsläkare, har skrivit förordet och professor Eva Bojner Horwitz lyfter i bokens efterord kopplingen mellan samtal, konst, musik och hälsa. Nicole Wolpher, socionom med vidareutbildning i psykoterapi och som själv lever med adhd, är medförfattare till sista avsnittet som handlar om att leda samtal i grupp.

Sagt om boken:
"Det här är en bok för dig som vågar se och tänka nytt. För dig som vill utvecklas som individ och uppleva magin i att på riktigt möta någon som fungerar annorlunda än du själv. I jobbet eller privat." /Annika Brar, habiliteringsläkare, Region Stockholm