Bläddra

PK-folket, männen : svenska politiker, journalister och opinionsbildare

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

PK-folket, männen : svenska politiker, journalister och opinionsbildare

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
PK-folket, Männen är del I av PK-folket. Del II handlar om kvinnorna. De båda böckerna innehåller tillsammans sextiotal porträtt av ledande svenska politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. I allt väsentligt är porträtten sakliga. Det som dessa offentliga personer sagt och gjort (eller inte gjort) får tala för sig självt. Det en rätt motbjudande samling av offentliga personer som presenteras. Det omdömet baseras inte på deras politiska preferenser utan på deras moraliska brister, obekymrade förhållningssätt till sanningen, okunnighet och, inte minst, den nöjda sadism med vilken de smädar sina politiska motståndare. PK-folket är värdegrundstroende. De har frånsagt sig rätten att tänka själva och bilda egna uppfattningar i samhällsviktiga frågor. Deras politiska uttalanden är inlärda och därmed förutsägbara. Den som är duktig på att säga de rätta PK-flosklerna vid rätt tillfälle kan få en fin karriär med hög lön och makt över andra människor.