Bläddra

Placeringsrådgivning : kunskap för SwedSecs licensiering

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Köp här

Placeringsrådgivning : kunskap för SwedSecs licensiering

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Köp här
Hur fungerar finansmarknaden? Vilka värdepapper finns det, och vilka är deras viktigaste egenskaper och risker? Den här boken ger svaren, och beskriver utförligt hur aktier, obligationer, fonder, derivat och strukturerade produkter hanteras och handlas.

Bokens centrala tema är finansiell rådgivning till privatpersoner, och riktar sig därmed särskilt till placeringsrådgivare – men är även lämplig för envar som söker aktuell kunskap om finansiella marknader, om värdepapper och om lämpliga strategier för placeringar. Läsaren ges insikter om alla aspekter på finansiell ekonomi som är nödvändiga för att ge råd om placeringar och praktiskt tillämpa portföljläran.

Boken har genom åren blivit ett standardverk i utbildningen av finansiella rådgivare. Denna sextonde upplaga är uppdaterad i enlighet med det aktuella regelverket på finansmarknaden. Den täcker de krav som ställs i Swedsecs licensieringstest för rådgivare för delområdena Produkter och hantering av kundens affärer, Ekonomi samt Etik och regelverk.

Placeringsrådgivning ges ut i samarbete med IFU, en del av Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Till Placeringsrådgivning hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.