Bläddra

Planeringsbok för förskolan

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Planeringsbok för förskolan

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Planeringsbok för förskolan innehåller 96 sidor planering, tips, kopieringsunderlag, adresslistor – en mycket god hjälp till ett strukturerat arbete. Boken inleds med grovplanering, en trevlig sida för barnens födelsedagar, därefter kommer uppslag för veckoplanering. På veckouppslagen finns tips för samlingen och utrymme att skriva ner barnens och dina tankar från veckan. Det finns sidor för temaplanering med mål och utvärdering. Hur får vi med läroplanen i alla aktiviteter? Hur kan vi få in matte? Hur tränar vi motoriken? Vem gör vad? När temaarbetet är slutfört följer en sida för utvärdering. Vad gick bra? Vad kunde göras bättre? Plats att beskriva barnens reflektioner under temaarbetet. Det finns även:Telefonlistor, frånvarorapportering, anteckningssidor, kopieringsunderlag, Till pedagogen.