Bläddra

Platon – inte Prozac : Låt filosofin visa vägen genom vardagen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Platon – inte Prozac : Låt filosofin visa vägen genom vardagen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Alla människor drabbas ibland av motgångar och kriser. Vi hamnar i situationer som känns övermäktiga och börjar grubbla eller känner oss nedstämda. Det vanligaste är att vi då vänder oss till läkare och kanske "får något" mot problemen eller går till en psykolog, psykiatriker eller familjerådgivare. En del kanske börjar en mångårig och kostsam terapi för att gå till botten med sina svårigheter. Men att känna sig förvirrad och olycklig är inte detsamma som att vara sjuk. Många människor i kris behöver en dialog, snarare än en diagnos. De känner ett behov av filosofisk rådgivning.

I arbetet med att söka sig fram till sin egen personliga livsfilosofi kan man ta inspiration av stora tänkare ur historien. Den expertis som filosofen kan erbjuda ger möjlighet till en allsidig och inträngande diskussion kring existentiella frågor, d v s frågor om grundläggande etiska värden, hur man fattar rationella beslut mitt i en vardaglig krissituation och, kanske främst, hur man hanterar frågan om livets mening. Med den överblick över det egna livet som detta tillvägagångssätt ger kan människan vidga sin självinsikt.

Med Platon – inte Prozac som vägledning och genom talrika exempel ur vardagslivet kan läsaren få hjälp att söka sig fram till sin egen sanning. Vi får en kort översikt över praktisk filosofi och författaren tar med hjälp av exempel upp hur man tillämpar ett filosofiskt betraktelsesätt på vardagslivets problem. Författaren tar också upp filosofins betydelse i ett samhälleligt perspektiv, hur t ex grupper och organisationer kan ta hjälp av filosofisk vägledning.

Avslutningsvis får vi också lästips och en tio-i-topplista över kända filosofer och deras verk. Detta är en populärt hållen bok, skriven med ett gott humör utan att för den skull kännas ytlig och hurtig.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av personlig utveckling, livsåskådningsfrågor, filosofi och populärt hållen psykologi samt yrkesverksamma inom personaladministration, socialt arbete och vård.

Översättning Per Rundgren


Lou Marinoff Ph.D, är professor i filosofi vid City College i New York. Han är pionjär för verksamheten med filosofisk vägledning i USA och ordförande i American Philosophical Practitioners Association (APPA).