Bläddra

Platon och Akademin

Köp här

Platon och Akademin

Köp här
Chockerad över Sokrates död ville Platon göra politiken moralisk; problemet är att veta om det ligger en fara eller inte i uppkomsten av en motsatt rörelse, en politisering av moralen. Om praxis ofta alstrar logos, får man förneka logos varje rätt att döma praxis? Är det politiken som skapar etiken eller etiken som bör skapa politiken och följaktligen bedöma den? Är det Nationen, Fosterlandet, Staten som är alltings mått? Jean Brun, professor vid universitetet i Dijon, redogör här för Akademins utveckling under och efter Platon, Sokrates död och vad den betydde för filosofin, de första dialogerna fram till Staten, kunskapen, idéerna och myterna och deras betydelse för Platons filosofi, Platons syn på rättfärdighet och samhälle, statens organisation och dess förfall mm.