Bläddra

Play the gospel

Köp här

Play the gospel

Köp här
Det växande intresset för gospelmusik gör att behovet av ett vägledande material ökar. Play the Gospel riktar sig i första hand till dem som redan är bekanta med ackordanalys och notläsning - musiklärare, körledare, pianister och alla andra som vill lära sig spela gospelpiano. Det vill förmedla inte bara tonerna utan även tankarna kring spelet.