Bläddra

Plockepinn Träna läsförståelse första boken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Plockepinn Träna läsförståelse första boken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Eleverna arbetar dels med övningar där svaren tydligt går att hitta i texten, dels med övningar som kräver att eleverna kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser utifrån texten. I en tredje typ av uppgifter får eleverna tänka vidare och relatera till sina egna erfarenheter.