Bläddra

Poängen med muntligt berättande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Poängen med muntligt berättande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Muntligt berättandet är ett ursprungligt uttryck för våra tankar och känslor, något vi alla ägnar oss åt. Det har också på senare år fått en renässans som en särskild konstform. Men vad är det som är specifikt för just den? Vad särskiljer det goda muntliga berättandet från motsvarande konstnärliga uttryck inom litteratur, teater och digitala media? Kort sagt: Vad är poängen? Göran Hemberg har varit verksam som professionell berättare i drygt trettio år. I den här antologin har han samlat några historier och ett par essäer för att reda ut den saken. ”I denna undersökning lyfter författaren upp flera svårgripbara aspekter i berättandets konst som han sedan diskuterar och granskar på ett sätt som övertygande visar hur berättande tar form och skapar någonting i mötet mellan berättare och åhörare. Denna undersökning lyfter fram flera intressanta och nytänkande aspekter av vad som konstituerar en berättelse, vilka också är relevanta i en större vetenskaplig och konstnärlig kontext.” Jonna Lappalainen, docent vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.