Bläddra

Poesi och dikter för vanliga människor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi

Poesi och dikter för vanliga människor

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi

Detta är en samling av utvalda dikter samt poesi som Daniel Ringström har skrivit. De dikter som har blivit utvalda är från år 1999 fram till år 2022.

Samtliga dikter handlar om olika saker som ligger under olika kapitel. Det är allt ifrån omtänksamhet och saknad till sanning men även ondska och missnöje. Under förord står själva förklaringen till varför diktsamlingen gavs ut, samt att det kanske kommer ytterligare en samling med dikter som inte togs med i första boken. Eller nya som har skrivits efter att första boken getts ut. Hans diktintresse har inte försvunnit och sina egna tankar blir till ord och meningar.