Bläddra

Poesiåret 2020

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Poesiåret 2020

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
POESIÅRET 2020 är en översikt över årets svenskspråkiga poesi­ utgivning. Cirka etthundrafemtio av årets böcker diskuteras ingående av kunniga poesikritiker. Därtill bidrar bibliotekarien och skribenten Elias Hillström med en essä om poesi på bibliotek, och poeten och kritikern Magnus William­Olsson med en övergripande artikel om poesiåret i stort. Ett omfattande person­ och litteraturregister gör boken värdefull som referensverk. POESIÅRET 2020 är den fjärde i Örnen och Kråkans serie årliga översikter. Serien vänder sig till alla som är intresserade av poesi, lekmän såväl som poeter; men särskilt till dem som arbetar med poesi i professionen: bibliotekarier, studenter, journalister, forskare, redaktörer ... POESIÅRET 2020 ges ut av poesikritiksajten Örnen och Kråkan, som varje vecka presenterar ny kritik av svenskspråkig poesi. Följ verksamheten på www.ornenochkrakan.se