Bläddra

Poetry slam : En intervjubok med referat från tävlingar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Poetry slam : En intervjubok med referat från tävlingar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Poetry slam är en tävling för poeter som framför egna dikter inför publik. Sedan 1995 har svenska mästerskap arrangerats. Men trots att poetry slam inneburit en renässans för den talade dikten, finns det ganska lite skrivet om företeelsen i Sverige. "Poetry slam – en intervjubok med referat från tävlingar" belyser fenomenet från olika perspektiv – poeter, konferencierer, arrangörer, administratörer och pedagoger beskriver sin syn på fenomenet. Den avslutas med några tävlingsreferat som speglar hur ett mästerskap kan gestalta sig och ger exempel på vilka estetiska verkningsmedel poeterna använder. Texterna utgår från situationen i Borås, där det sedan länge finns en mycket livaktig verksamhet. Men de nationella utblickarna är många.