Bläddra

Politics Of Growth : Economic Regulation In Sweden 1930-1994

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Politics Of Growth : Economic Regulation In Sweden 1930-1994

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Mats Benners bok The Politics of Growth är en insiktsfull granskning av de ekonomiska tillväxtstrategier som gällt i svensk politik sedan introduktionen av den svenska modellen på 1930-talet och fram till inträdet i EU. Benner analyserar den ekonomiska tillväxtpolitik som möjliggjort och kompletterat både socialpolitiska strävanden i fördelningsfrågor och utvecklingen av en väl fungerande och relativt konfliktfri arbetsmarknad. Författaren belyser vilka aktörer som utformat olika tillväxtstrategier och förklarar varför vissa strategier genomförts medan andra blockerats. Ett centralt tema i boken är att ekonomisk utveckling är sammanbunden med institutionell reglering. En avgörande faktor för förståelsen av modern svensk historia är därför hur sociala krafter försökt påverka institutionerna, deras utformning och effekter.