Bläddra

Politik som organisation

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Politik som organisation

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den moderna välfärdsstaten blir politik till stor del en fråga om organisation. Förvaltningens organisationsform spelar en betydelsefull roll. Det är en gammal myt att det finns en åtskillnad mellan politik och administration. Tvärtom går gränserna mellan politiska och administrativa överväganden oftast inte att hålla isär. Inom många områden är det en öppen fråga var den offentliga makten faktiskt är belägen: Hos politikerna, hos internationella och centrala tjänstemän eller hos de lokala tjänstemän som direkt möter medborgarna? Politik som organisation, som nu kommer ut i en tredje helt omarbetad upplaga med flera nyskrivna kapitel, ger en problemorienterad översikt över ett antal områden inom den statsvetenskapliga analysen av den offentliga förvaltningen. Boken är tänkt som en introduktion i ämnet. Övriga författare: Shirin Ahlbäck, Thomas Bergström, Hans Blomkvist, Christer Jönsson, Jessica Lindvert, Lennart Lundquist, Lennart J. Lundqvist, Jon Pierre, Anders Sannerstedt.