Bläddra

Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921

Kategorier: Medborgarskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921

Kategorier: Medborgarskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Trots att rösträtt för kvinnor är en grundläggande förutsättning för demokrati och medborgarskap har kvinnorösträttsfrågan och kvinnokampen osynliggjorts i den nationella historieskrivningen om demokratiseringsprocessen. Kampen för kvinnors rösträtt hör inte till berättelsen om Sverige och behandlas knappast alls i grundskolans eller högskolans läroböcker. I denna bok undersöker historikern Josefin Rönnbäck vilka genusgränser som fanns i politiken i början av 1900-talet och hur rösträttskvinnorna utmanade och överskred dem. Politikens genusgränser bidrar med en nytolkning av detta viktiga skede i svensk 1900-talshistoria och visar hur det politiska livet strukturerats efter föreställningar om kön. Hur såg rösträttskvinnornas kamp för att erhålla rösträtt och valbarhet på samma villkor som män ut? Och hur gick det till när svenska kvinnor inlemmades i den manliga politiska arenan? Detta är Josefin Rönnbäcks doktorsavhandling, framlagd vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.