Bläddra

Politikernas trygghetsundersökning 2012 : förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här

Politikernas trygghetsundersökning 2012 : förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här
Hot mot politiker är ett hot mot demokratin!

Redovisar en undersökning av nära 14 000 förtroendevalda politiker i riksdagen , kommuner och landstin och deras utsatthet för hot, våld och trakasserier under 2011.
Undersökningen kommer hädanefter att göras löpande. Bakgrunden är det allvarliga faktum att när politiker utsätts för hot, våld eller trakasserier på grund av sitt uppdrag är det inte bara de själva som blir lidande, utan även vår demokrati.