Bläddra

Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Våld i samhället
Köp här

Politikernas trygghetsundersökning 2015 : förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Våld i samhället
Köp här
Rapporten beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggning över utsattheten 2012 kan vi med rapporten för första gången säga nåogt om utsattheten under ett valår och hur den skiljer sig från ett mellanliggande år.

Det är den tredje kartläggningen som Brå gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevald under 2014.