Bläddra

Polyvagalteori i psykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi Psykoterapi: allmänt

Polyvagalteori i psykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi Psykoterapi: allmänt
Köp här

”Lina Skantze levandegör teorin med vardagliga exempel som visar hur terapeutens varsamma närvaro underlättar i den integrativa processen. Den här boken kan läsas med stor behållning av psykoterapeuter men också av människor som behöver förståelsen och övningarna för egen del.”
Ur förordet av Mia Östlin, leg. Psykoterapeut

Polyvagalteorin beskriver hur människors sociala samspel och respons på stress styrs av det autonoma nervsystemet och visar på sambandet mellan kroppsliga reaktioner, tankar och känslor. Den amerikanska forskaren och psykologen Stephen Porges som utvecklat teorin beskriver den som en manual för mänskligheten.

Boken bjuder in dig som läsare att lära känna det autonoma nervsystemet och dess roll i vår mentala och fysiska hälsa. Med konkreta exempel, praktiska övningar, klientvinjetter och tankeexperiment blir boken ett stöd som hjälper dig att förstå och bearbeta trauman, öka resiliens och främja långsiktigt läkande, balans och välbefinnande.

Förståelsen för våra fysiologiska reaktioner utifrån ett överlevnadsperspektiv är hjälpsam i alla former av terapeutisk behandling – det som försiggår i kroppen blir inte bara begripligt och rimligt utan också möjligt att påverka. Oavsett om du är etablerad terapeut eller ny inom området kan bokens innehåll bidra till att skapa positiv förändring och en trygg och säker terapeutisk miljö.

Lina Skantze är leg. psykoterapeut med grundutbildning i KBT, bas i anknytningsteori och vidareutbildning inom schematerapi, behandling av komplext trauma, klinisk hypnos och EMDR. Hon är verksam vid sin mottagning i Stockholm.