Bläddra

Positivismstrider

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här

Positivismstrider

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här
De akademiska 60- och 70-talen gick i mångt och mycket i positivismkritikens tecken. Den norske filosofen Hans Skjervheim talade redan 1964 om ”det moderna upproret mot positivismen”. Den radikala studentrörelse som formerade sig under senare delen av 60-talet, och som utmanade vad man uppfattade som etablissemanget på universitetet och i samhället i stort, kom att förhålla sig kritisk till positivismen, ordet brukat i en bred och ofta ganska obestämd betydelse. I detta sammanhang uppstod på olika håll positivism­strider. Carl Göran Heidegren studerar i denna bok tre sådana: de som tilldrog sig i Norge, Västtyskland och Sverige under framför allt 60-talet. Störst uppmärksamhet ägnas åt den svenska kontroversen.

Carl-Göran Heidegren är professor i sociologi i Lund.