Bläddra

Praktiknära skolutveckling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Praktiknära skolutveckling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Hur kan man förstå vad en skolas organisation är och hur den kan utvecklas? På en och samma skola blandas ofta alltifrån naiva föreställningar om vad en organisation är till väl genomtänkta uppfattningar. Dynamiken som detta skapar är en viktig ingrediens i vardagsarbetet.

Skolans styrdokument uttrycker tydligt kravet på skolan att arbeta på ett sätt som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den komplicerade relationen mellan forskningens teorier och skolvardagens många gånger svårfångade och mångtydiga praktik är den här bokens huvudfokus – där praktiken är utgångspunkten.

Praktiknära skolutveckling följer en skola inifrån som får en ny rektor och hur hon skaffar sig en bild av hur skolan fungerar. Vi får också en inblick i hur skolans organisationsprocesser kan förstås och bli verktyg för utveckling.
 
Björn Sandström är psykolog och filosofie doktor, och har forskat om skolors förändringsprocesser. Han har under många år varit utbildningschef inom den statliga rektorsutbildningen och även varit enhetschef på Skolverket.