Bläddra

Praktisk skadeståndsbedömning

Kategorier: Juridik

Praktisk skadeståndsbedömning

Kategorier: Juridik
Köp här
I Praktisk skadeståndsbedömning ger författaren en överblick över skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Dessutom får läsaren en grundläggande kunskap om tillvägagångssättet vid skadeståndsbedömning i konkreta fall. Framställningen, som är uppbyggd kring en modell för praktisk skadeståndsbedömning, är i första hand avsedd för läsare utan förkunskaper rörande det skadeståndsrättsliga regelverket. Bokens övergripande karaktär och dess klara inriktning mot metodiken vid praktisk skadeståndsrättslig problemlösning medför emellertid att den likväl kan nyttjas vid fördjupade studier i skadeståndsrätt. Den kan också användas av jurister och andra befattningshavare med behov av ett säkrare handlag vid skadereglering på skadeståndsrättslig grund. Den här fjärde upplagan är uppdaterad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Praktisk skadeståndsbedömning ges ut i samarbete med IFU, en del av Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.