Bläddra

Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. Ds 2011:10

Köp här

Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. Ds 2011:10

Köp här
Preskriptionsfrist på tio år i försäkringsfall!

Föreslår en förlängning av preskriptionstiden på försäkringsområdet från nuvarande tre år till tio år. Samtidigt föreslås en förenkling av reglerna i försäkringsavtalslagen för hur tiden ska beräknas med hänsyn till skadetillfället och skadeanmälan. Förslaget omfattar även ersättning enligt trafikskadelagen och patientskadelagen.
Dessutom föreslås att försäkringsbolag måste undersöka om en försäkringstagare har avlidit och i så fall underrätta dödsboet eller andra förmånstagare.