Bläddra

Prima Formula 6 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Prima Formula 6 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Prima Formula är en basserie i matematik för årskurserna 4-6, målinriktad med tydlig förankring i kursplanen. Här synliggörs förmågor, mål och bedömning.

Prima Formula 6 består av elevbok, digitalt lärarmaterial och digital elevträning. Med Prima Formula 6 blir du klar med grundkursen före jul. Efter det testas dina kunskaper inför de nationella proven.

Prima Formula 6 elevbok innehåller:
Kapitel 1: Geometri i 2D och 3D. "Vanligt" kapitel likt kapitlen i åk 4 och 5.
Kapitel 2: Algebra och mönster. "Vanligt" kapitel likt kapitlen i åk 4 och 5.

Kapitel 3: Inför Nationella prov. Diagnos till varje matematiskt område, uppgifter för uppföljning och reparation efter varje diagnos.

Kapitel 4: Räknemetoder. Grundläggande räknemetoder som har presenterats under åk 4-6
Kapitel 5: Problemlösning. Rita bild, förenkla, göra tabell, upptäcka mönster, ekvation
Kapitel 6: Blandande kunskapsområden. Prioriteringsregler, potensform, babyloniska talsystemet, binära talsystemet, potenser, primtal, programmering.

Sist i boken finns extra uppgifter och utmaningar till snabba elever, samt listor med förklaringar över hela mellanstadiets mattebegrepp.

Prima Formula i korthet:
• eleverna får arbeta med begreppsförståelse och utveckla förmågor, upptäcka mönster, bygga strategier och föra matematiska samtal
• innehåller teorifilmer och självrättande digital färdighetsträning
• ger dig stöd i formativ bedömning, träning inför nationella prov, dokumentation och betygssättning