Bläddra

Prima Formula 6 Elevbok inkl dvd 1:a upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Prima Formula 6 Elevbok inkl dvd 1:a upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

OBS! Ny upplaga av Prima Formula 6 utkommer aug 2017! Isbn: 40693587

Prima Formula ger eleverna tro på sin egen förmåga. I konkreta laborationer och matematiska resonemang skapas en förståelse för matematiken. Eleverna får ett problemlösande förhållningssätt då de tränas i att upptäcka mönster, utnyttja samband och välja logiska metoder och strategier. Boken till åk 6 har sex kapitel.

Kap 1, 2 och 3 innehåller en grunddel med bland annat Aktiviteter, Lösa problem och Tänk efter. Diagnoserna ger vägledning för val av Spår 1 eller 2.

Kap 4 är uppdelad efter läroplanens sex områden. Här testar och utvecklar eleverna sina kunskaper inför nationella proven. Kapitlet är självgående för eleverna, så att du som lärare ska kunna koncentrera dig på de elever som behöver extra stöd.

Kap 5 repeterar viktiga områden som eleverna har arbetat med i åk 4-6.

Kap 6 innehåller problemlösning och problemlösningsstrategier i två nivåer.

På dvd-skivan finns filmer och fördighetsträning. Läxor till de tre första kapitlen finns längst bak i boken. 

Utmärkande för Prima Formula, jämfört med andra matteböcker på marknaden:

Laborationer, så kallade Aktiviteter, ligger i elevboken när ett nytt begrepp presenteras. Färdighetsträningen finns på dvd, där även filmer kring kapitlets matematik ligger. Fundera-uppgifter kan läraren använda för att skapa utvecklande samtal i klassrummet, där eleverna får sätta ord på sina tankar, argumentera för sina metoder samt lyssna till andra elevers matematiska resonemang. Lösa Problem- och Tänk Efter-uppgifter ger liknande resonemang som Fundera-uppgifterna, men är tänkta att eleverna ska arbeta ensamma eller två och två med. Något Extra-uppgifterna kan användas som buffert för elever som räknar snabbt, men kan också användas i helklass, då de innehåller lite mer "krydda", bland annat uppgifter med historisk anknytning.Diagnoser finns efter grunddelarna i kap 1-3 och leder till val av Spår 1 (repetitions-) eller Spår 2 (utmaningssidor kopplade till grunddelen).

Efter kapitel 2 kommer några sidor Rep, som knyter samman matematiska områden. Den sista uppgiften som är formulerad som en nationell prov-fråga. Till uppgiften finns bedömningsförslag till såväl läraren som eleven, i lärarhandledningen. Här finns även underlag till formativ bedömning: kamrat- och självbedömning. 

I bok 6 finns det unika och självinstruerande Kapitel 4. Det är uppdelat efter läroplanens sex matematiska områden. Eleverna upptäcker om och var kunskapsluckor finns via diagnoser. Genom färgkodning kan de enkelt arbeta vidare med reparations-/repetitionsuppgifter, när och om det behövs. Sista uppgiften i alla diagnoser visar betygspoäng (i diagnosen för problemlösning visar alla uppgifter betygspoäng).

Det sista kapitlet i bok 6 ger dig som lärare mycket gott stöd i betygssättningen då eleverna kan träna, utveckla och visa sina förmågor.