Bläddra

Prima Matematik 3B Facit 5-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prima Matematik 3B Facit 5-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

Med hjälp av Prima Matematiks Facit kan du som lärare enklare och smidigare rätta elevernas grundböcker. Till uppgifterna, som är av en öppnare karaktär, finns det till en del av uppgifterna förslag på svar. 

Eleverna kan med Prima Matematiks Facit ta ansvar för sitt eget lärande. De kan rätta sina uppgifter medan de kommer ihåg hur de tänkte. Om eleverna har fel, kan de fundera över på vilket sätt de gjorde fel och på så sätt lära sig av sina misstag. De uppgifter som det inte finns något facit till får du som lärare rätta.

Prima Matematik 3B, Facit passar för dig som:

• använder Prima Matematiks grundböcker
• vill underlätta rättningen av grundböckerna
• låta eleverna ta eget ansvar över sitt lärande

Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.