Bläddra

Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner

Köp här

Prioriteringar och processer inom socialtjänsten: En undersökning i åtta kommuner

Köp här
I dagens debatt kring den offentliga sektorn uttalas ofta behovet av att på ett medvetet sätt prioritera mellan insatser när resurserna inte räcker till. Det gäller också i hög grad socialtjänsten dess inriktning och innehåll.

I sin nya bok Prioriteringar och processer inom socialtjänsten undersöker professorn i socialt arbete vid Högskolan i Kalmar, Jan Petersson hur prioriteringar inom den kommunala socialtjänsten tar form i åtta kommuner, med äldreomsorgen i fokus. Bilden som tonar fram är komplex och formas primärt av relationen mellan staten och kommunerna och mellan politiker och tjänstemän i de specifika kommunerna, samt av medborgarnas lokala opinionsyttringar.

Författaren driver tesen att vi bevittnar en process där prioriteringar inom den kommunala välfärdspolitiken i allt mindre grad är ideologiskt betingade, och istället får en alltmer administrativ framtoning.