Bläddra

Processhinder : Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Köp här

Processhinder : Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Köp här

Bygger på författarens doktorsavhandling, med ett par nyskrivna kapitel och vissa ändringar. Framställningens första avdelning behandlar bakgrunden till processhinderinstitutets uppkomst och utveckling och leder fram till en översikt över vad som i dag är gällande rätt. I andra avdelningen koncentreras framställningen till processhindret bristande talerätt. I tredje och sista avdelningen diskuteras frågan om processhinderinstitutet bör avskaffas.