Bläddra

Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Kommer den digitala utvecklingen att göra professionerna – läkare, kuratorer, journalister, jurister, revisorer, arkitekter, lärare och så vidare – mindre viktiga än idag eller till och med helt överflödiga? Många rutinuppgifter har ju redan flyttats över från den mänskliga sfären till den digitala och fler lär följa. Och det behöver inte enbart handla om rutinuppgifter. Finns det till exempel andra sätt att förvalta medicinsk kunskap än genom läkarprofessionen?  

Den här bokens båda författare – far (jurist och konsult) och son (nationalekonom) – menar att teknologiska system kommer att ta över mycket av professionernas arbete och ställer den i sammanhanget högsta relevanta frågan om hur dessa system kan och bör förvaltas. Ska den praktiska expertisen vara en gemensam resurs, fritt tillgänglig via nätet och kollektivt förvaltad eller ska den ägas och kontrolleras av leverantörer som tar betalt för sina tjänster? Vill vi ha en allmänning för kollektiv kunskap och erfarenhet eller en marknadsplats där praktisk expertis köps och säljs? Och vilka möjligheter har vi i praktiken att påverka detta?  

Boken bygger, bör det påpekas, på ingående studier av hur professionerna fungerar idag. Det handlar om en kvalificerad genomlysning av en inte alldeles lättöverskådlig problematik.