Bläddra

Programmering, modellering och simulering i Python

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Programmering och skriptspråk: allmänt

Programmering, modellering och simulering i Python

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Programmering och skriptspråk: allmänt
Boken behandlar programmering, modellering och simulering i Python och vänder sig till en bred grupp av användare – från nybörjare, som vill lära sig grunderna i programmering, till mer vana användare, som vill använda Pythons olika paket för att modellera och simulera.

I bokens första del behandlas grunderna i programmering. Presentationen är till stor del baserad på konkreta exempel: detta skriver man in och så här blir resultatet.

Bokens andra del går igenom den matematik, främst linjär algebra och analys, som är nödvändig för att kunna använda Python för att modellera och simulera. Presentationen av matematiken knyts till Pythons inbyggda funktioner och rutiner.

Den tredje och avslutande delen behandlar modellering och simulering. Efter en inledande översikt redovisas olika metoder för att sätta upp modeller och köra simuleringar, men även för att hantera och analysera experimentella data.

Boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter med fullständiga lösningar och lämpar sig väl för självstudier. På bokens webbplats (studentlitteratur.se/45427) finns datafiler och material för att kunna köra de exempel som presenteras. Där finns också fullständiga lösningar till bokens övningar.